Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.

 

2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι οι ακόλουθοι:

 

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία

γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

 

3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις άδεια λειτουργίας και άδεια αντικαθίστανται από τις λέξεις βεβαίωση λειτουργίας και βεβαίωση αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος άδεια ίδρυσης ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται ιατρική εταιρεία ή ιατρικές εταιρείες οι λέξεις ιατρική και ιατρικές διαγράφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.