Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Φωταγωγοί - Ανοίγματα Δαπέδων - Κλιμακοστάσια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Φωταγωγοί, φρέατα ανελκυστήρων και εν γένει ανοίγματα επί των δαπέδων, πρέπει να προστατεύονται είτε περιμετρικά με ανθεκτικά κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον 1 m και θωρακίων ύψους 0,15 m, είτε με την πλήρη κάλυψή τους με αμετακίνητο στερεό σανίδωμα πάχους 0,025 m, καρφωμένου σε ανθεκτικό πλαίσιο από ξύλινα λατάκια, είτε με την τοποθέτηση σιδηρού πλέγματος οπλισμού που στερεώνεται εντός της πλάκας κατά την κατασκευή της.

 

Όλες οι μόνιμοι κλίμακες πρέπει να εξασφαλίζονται έναντι πτώσεως των εργαζομένων εκατέρωθεν (συμπεριλαμβανομένου και του φανού του κλιμακοστασίου, εφόσον υπάρχει διάσταση αυτού μεγαλύτερη των 0,25 m), με ανθεκτικό ξύλινο ή μεταλλικό κιγκλίδωμα προσωρινού, που φέρει χειρολισθήρα σε ύψος 1 m από τη γραμμή ανάβασης και ράβδο μεσοδιαστήματος σε ύψος 0,50 m από αυτής και θωράκιο ύψους 0,15 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.