Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κατηγορίες Χρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό (πολεοδομικό) σχεδιασμό και περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) καθορίζονται σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως.

 

I. Γενικές κατηγορίες χρήσεων

 

Αμιγής κατοικία.
Γενική κατοικία.
Πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς.
Τουρισμός - αναψυχή.
Κοινωφελείς λειτουργίες.
Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο.
Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.
Χονδρεμπόριο.
Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο.
Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης.
Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας.
Ειδικές χρήσεις.
Αγροτική χρήση.
Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης
Ζώνη προστασίας της φύσης
Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.

 

ΙΙ. Ειδικές κατηγορίες χρήσεων

 

Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδική χωρική τους λειτουργία, οι ακόλουθες δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδομές:

 

1. Κατοικία Κατ' εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.

 

2. Κοινωνική πρόνοια.

 

3. Εκπαίδευση.

 

3.1. Νηπιαγωγεία.

 

3.2. Πρωτοβάθμια (Δημοτικά).

 

3.3. Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια).

 

3.4. Τριτοβάθμια (Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα).

 

3.5. Ειδική εκπαίδευση.

 

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Α του νόμου 2725/1999 και κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/2017 (ΦΕΚ 3568/Β/2017)).

 

4.1. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).

 

4.2. Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

4.3. Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

5. Θρησκευτικοί χώροι.

 

6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

7. Διοίκηση.

 

8. Περίθαλψη.

 

8.1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία:

 

8.1.1. Κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού τύπου.

8.1.2. Περιφερειακά ιατρεία και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία.

8.1.3. Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθρο 10 του νόμου 2072/1992).

8.1.4. Ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (προεδρικό διάταγμα 84/2001).

8.1.5. Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών (άρθρο 31 του νόμου 2646/1998).

8.1.6. Ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας (άρθρο 33 του νόμου 4025/2011).

8.1.7. Εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

8.1.8. Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ασφαλιστικών οργανισμών.

8.1.9. Κέντρα ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης (κέντρα ημέρας, νοσοκομεία ημέρας και κέντρα παρέμβασης στην κρίση).

8.1.10. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθρο 9 του νόμου 2716/1999).

8.1.11. Λοιπές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικές μονάδες, οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

 

8.2. Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία:

 

8.2.1. Νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας

8.2.2. Ιδιωτικές Κλινικές

8.2.3. Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης

8.2.4. Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (άρθρο 10 του νόμου 2072/1992)

8.2.5. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών (νόμος 3106/2003)

 

8.3. Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

 

8.4. Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων.

 

9. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.

 

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών:

 

10.1. Εμπορικά καταστήματα.

 

10.2. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

10.3. Υπεραγορές.

 

10.4. Πολυκαταστήματα.

 

10.5. Εμπορικά κέντρα.

 

10.6. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα.

 

11. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

 

12. Εστίαση.

 

13. Αναψυκτήρια.

 

14. Αναψυχή - κέντρα διασκέδασης

 

15. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (νόμος 4276/2014).

 

16. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).

 

16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

16.2. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων.

 

17. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (άρθρο 15 του νόμου 4233/2014).

 

18. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

19. Συνεργεία.

 

19.1. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων.

 

19.2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων (συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων - Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων Έργων (ΣΕΜΕ).

 

20. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης).

 

20.1. Αποθήκες του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011.

 

20.2. Αποθήκες λιανικής πώλησης.

 

20.3. Διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

 

20.4. Φαρμακαποθήκες.

 

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής νόμος 4302/2014).

 

21.1. Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ).

 

21.2. Αστικό Κέντρο Ενοποίησης Εμπορευμάτων (άρθρο 4 του νόμου 4302/2014 και άρθρο 9, παράγραφος 3.1 του προεδρικού διατάγματος 79/2004).

 

21.3. Αποθήκες χονδρικού εμπορίου.

 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του νόμου 3982/2011).

 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης).

 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες

 

24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες

 

24.2. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)).

 

24.3. Κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις

 

24.4. Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)

 

24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014))

 

24.6. Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4235/2014)

 

24.7. Αλυκές

 

24.8. Βόσκηση

 

24.9. Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική)

 

24.10. Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών) και βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης

 

24.11. Θήρα

 

24.12. Ιππικά Κέντρα

 

24.13. Εγγειοβελτιωτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης.

 

25. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).

 

26. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:

 

26.1. Αεροδρόμια.

 

26.2. Ελικοδρόμια.

 

26.3. Υδατοδρόμια.

 

26.4. Σιδηροδρομικοί σταθμοί.

 

26.5. Εμπορευματικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί.

 

26.6. Ειδικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

 

26.7. Σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ.

 

26.8. Χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων.

 

26.9. Σ.Ε.Α. (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων).

 

26.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

26.11. Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες.

 

26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

26.12.2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

26.12.3. Πεζόδρομοι

26.12.4. Ποδηλατόδρομοι

26.12.5. Πλατείες

26.12.6. Μονοπάτια (πεζών)

26.12.7. Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.

 

27. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

 

28. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

 

29. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.

 

30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/2017)).

 

31. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων.

 

32. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός).

 

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις.

 

34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

35. Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

 

36. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

 

37. Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).

 

38. Κοιμητήρια.

 

39. Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών.

 

40. Σωφρονιστικά καταστήματα - φυλακές - κέντρα κράτησης.

 

41. Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

 

42. Ιππόδρομος.

 

43. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

 

44. Καζίνο.

 

45. Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (νόμος 4002/2011).

 

46. Αστική γεωργία - Λαχανόκηποι.

 

47. Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές.

 

48. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

48.1. Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

48.2. Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

49. Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

50. Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

51. Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

52. Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

53. Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

54. Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

55. Φάροι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.