Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας για τους διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.