Προεδρικό διάταγμα 4/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση Θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

 

1. Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, η οποία πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παύση του Γενικού Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Μία θέση (1) ειδικού συμβούλου και μία θέση (1) ειδικού συνεργάτη.

 

3. Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 13 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), οι οποίοι θα αποσπώνται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θα εξακολουθούν να υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.