Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο Συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 στον επιλαχόντα συνδυασμό.

 

2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι Συνδυασμοί σε κοινότητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 αναλογικά στους επιλαχόντες συνδυασμούς με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και του άρθρου 73.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.