Προεδρικό διάταγμα 376/92

ΠΔ 376/1992: Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 376/1992: Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών, (ΦΕΚ 199/Α/1992), 09-12-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [Ν] 06-05-1946 νομοθετικού διατάγματος περί τουριστικών τόπων οργανώσεως και διοικήσεως αυτών (ΦΕΚ 324/Α/1946).

 

2. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1985).

 

3. Την με αριθμό 739/1992 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

4. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την με αριθμό 550/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 07-12-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.