Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή, όσο για τα μηχανήματα με θερμική μηχανή, όσο και για τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα, χορηγείται σε όποιον διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ύστερα από επιτυχή εξέταση ενώπιον της Επιτροπής, που ορίζεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949.

 

2. Η εξέταση των υποψηφίων διεξάγεται θεωρητικά και πρακτικά.

 

Η θεωρητική εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά και περιλαμβάνει αριθμητικές πράξεις, γνώσεις μηχανολογίας που ανάγονται στη λειτουργία της κινητήριας μηχανής και των μηχανισμών του αντίστοιχου μηχανήματος με τις ασφαλιστικές προδιαγραφές τους, καθώς και περιγραφή των βλαβών που συνήθως παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών.

 

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει εξέταση του υποψηφίου σε μηχάνημα της ομάδας για την οποία εξετάζεται ο υποψήφιος κατά την κρίση της Επιτροπής.

 

3. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τηρείται μητρώο των ως άνω εκδιδομένων αδειών.

 

4. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται στις εξετάσεις μπορούν να επανέλθουν για εξέταση ύστερα από 2 μήνες τουλάχιστον από την απόρριψή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.