Προεδρικό διάταγμα 26/8/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ως ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, που βρίσκονται στις εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές των καθοριζομένων με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος ζωνών, ορίζεται το καθοριζόμενο με τα αντίστοιχα διατάγματα ένταξης των περιοχών στο σχέδιο και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

 

β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων των παραπάνω περιοχών ορίζεται σε 9 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

2. Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης α της προηγουμένης παραγράφου 1 για τα οικόπεδα που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές και ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός συνιδιοκτήτες και εφόσον έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια μέχρι την 21-10-1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 26-08-1988 προεδρικού διατάγματος) για ένα τουλάχιστον συνιδιοκτήτη, είναι δυνατόν προκειμένου να ανεγερθεί οικοδομή και από άλλο συνιδιοκτήτη, ως ποσοστό κάλυψης να λαμβάνεται το οριζόμενο με την προηγούμενη παράγραφο κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων των συνιδιοκτητών και πάντως όχι μεγαλύτερο του 40% για το σύνολο της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Για τους προϋφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς, τα όρια των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) και βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, καθορίζεται ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών 7,50 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.