Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο έλεγχος του δια την ίδρυση του αρτοποιείου προοριζομένου χώρου ως προς την επάρκεια αυτού δια την προβλεπόμενη εγκατάσταση αφ' ενός και το κατάλληλο αυτού από απόψεως περιοχής και λοιπών συνθηκών αφ' ετέρου, ενεργείται υπό της Μηχανολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, είτε αμέσως δι' αυτοψίας, είτε εμμέσως, είτε καθ' οιονδήποτε τρόπον αυτή ήθελε κρίνει σκόπιμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.