Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αποδυτήριο, πλυντήριο και αποχωρητήριο αποτελούν τους χώρους υπηρεσίας, η μεταξύ των οποίων παρεμβολή οιουδήποτε χώρου εργασίας ή αποθήκης απαγορεύεται.

 

2. Το αποδυτήριο δέον να είναι εφοδιασμένο δια καταλλήλων ερμαρίων καλώς ελαιοχρωματισμένων δι' ανοικτού χρώματος, να αντιστοιχεί δε ανά εν ερμάριο δι' έκαστον άτομον ασχολούμενο εν τω αρτοποιείο εντός ενός εικοσιτετραώρου.

 

3. Επίσης το αποδυτήριον δέον να είναι εφοδιασμένο προς χρήσιν των εργαζομένων δια τραπέζης μετά πλάκας εξ αδιαπότιστου υλικού ή φέρουσας αδιάβροχο κάλυμμα.

 

4. Τα πλυντήρια και αποχωρητήρια δέον να φέρουν επί των τοίχων, μέχρις ύψους 1,80 m επίστρωση εξ αδιαπότιστου υλικού ανοικτής χρώσεως και να είναι εφοδιασμένα δι' εγκαταστάσεως ρέοντος ύδατος και καταλλήλου αποχετεύσεως εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η τήρησις σε αυτά των απαιτουμένων συνθηκών καθαριότητος.

 

5. Τα διαμερίσματα ταύτα δέον να μη ευρίσκονται εις άμεση επικοινωνία μετά των χωρών εργασίας του προσωπικού.

 

Επίσης η διέλευσις των σωλήνων αποχετεύσεως δια μέσου των χώρων εργασίας απαγορεύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.