Προεδρικό διάταγμα 24/2/20 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Με το παρόν διάταγμα εγκρίνεται περιβαλλοντικά το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) του άρθρου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με την 40238/2017 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3759/Β/2017) και ισχύει.

 

Β. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, επιβάλλονται οι όροι, περιορισμοί και γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούν.

 

1. Επιβάλλεται η σύνταξη εξειδικευμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης για την ελαχιστοποίηση των δυσχερειών στο σύνολο της περιοχής επιρροής, συμπεριλαμβανομένων και των γειτνιαζόντων περιοχών του Ψαλιδίου και του Άνω Ψαλιδίου. Ειδικότερα η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει την απογραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των υφιστάμενων φόρτων και την υφιστάμενη ιεράρχηση των οδών ενώ θα πρέπει να διατυπώνονται προτάσεις σε σχέση με τον κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό και την αποσυμφόρηση της περιοχής στις εξής τουλάχιστον κατευθύνσεις:

 

1.1. Καθορισμός του βασικού συλλεκτήριου οδικού δικτύου, το οποίο οι επισκέπτες και εργαζόμενοι των χρήσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν.

 

1.2. Αποτροπή υπερτοπικής διαμπερούς διέλευσης από τις γειτονιές με εξέταση της δυνατότητας πεζοδρόμησης της γέφυρας γειτνίασης, μετατροπής ορισμένων οδών τοπικής σημασίας σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, ρυθμίσεων μονοδρόμησης ή αντιδρόμησης και εφαρμογή άλλων κατάλληλων μέτρων.

 

1.3. Εξέταση των προϋποθέσεων και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη διάνοιξη οδικών τμημάτων που δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι αναγκαία για την ομαλή κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, π.χ. του νότιου παράδρομου προς τη λεωφόρο Κύμης, του δρόμου παραπλεύρως του σταθμού Ειρήνη κ.ά.

 

1.4. Δημιουργία από τις αρμόδιες αρχές επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας στην πρόσβαση της οδού Παραδείσου, αλλά και ιδιαίτερων λωρίδων αναμονής αριστερής στροφής στις προσβάσεις των οδών Γ. Πιταρά και Δημοκρίτου στις διασταυρώσεις με την οδό Αμαρυσίας Αρτέμιδος.

 

1.5. Διαμόρφωση προτάσεων για περαιτέρω πεζοδρομήσεις και για δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων.

 

1.6. Τροποποίηση του προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης με ανακατανομή του χρόνου πρασίνου κατά τις ώρες αιχμής των εμπορικών καταστημάτων.

 

1.7. Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

 

1.8. Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του υπόγειου χώρου στάθμευσης του ΤΜΑ, τουλάχιστον μέσω της επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής και της βελτίωσης των συνθηκών εισόδου-εξόδου.

 

1.9. Εξεύρεση επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιθανόν σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας, το Ολυμπιακό Στάδιο, την ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλους ελεύθερους υπαίθριους χώρους). Οι ως άνω κατευθύνσεις προτάσεων θα πρέπει να εξετασθούν από την κυκλοφοριακή μελέτη υπό το πρίσμα της διαφοροποιημένης κατανομής αρμοδιοτήτων διαχείρισης των επιμέρους τμημάτων του οδικού δικτύου, της εφικτότητας των λύσεων που θα προταθούν καθώς και της συνεκτικότητας μεταξύ τους, ενώ όπου οι κατευθύνσεις αυτές δεν οδηγούν σε αποτελεσματικές λύσεις θα πρέπει να παρέχεται αντικειμενική τεκμηρίωση και εξεύρεση εναλλακτικών δυνατοτήτων.

 

2. Κύρια απαίτηση για την περιοχή μελέτης είναι η δημιουργία νέων και η αναβάθμιση και ανάπλαση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Για το λόγο αυτό να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του ήδη δομημένου χώρου.

 

2.1. Στο πλαίσιο αυτό να ενταχθούν:

 

2.1.1. Οι μη υλοποιημένοι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι βόρεια του οικιστικού συγκροτήματος της Ήλιδας, βόρεια των κτιρίων γραφείων και κατοικιών στο νότιο όριο της περιοχής μελέτης.

 

2.1.2. Η διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής πέριξ του ρέματος Αγίου Θωμά.

 

2.1.3. Η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στο νότιο όριο της περιοχής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στα πλαίσια ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

 

2.1.4. Οι χώροι νότια και δυτικά της Πολεοδομικής Ενότητας 6, όπου σήμερα υφίστανται χώροι στάθμευσης, προκειμένου να μεγεθυνθεί ο κεντροβαρικός αυτός πόλος πρασίνου που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το ΟΑΚΑ.

 

2.2. Να επιδιωχθεί:

 

2.2.1. Επαύξηση των ελεύθερων/κοινόχρηστων χώρων πρασίνου με τον χαρακτηρισμό οποιωνδήποτε διαθέσιμων εκτάσεων ως κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και την απόδοση αδόμητων χώρων σε δημόσια χρήση πρασίνου.

 

2.2.2. Λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, οικιστικών συνόλων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και προσαρμογή των έργων στο ευρύτερο περιβάλλον.

 

3. Η δημιουργία εκτενών χώρων πρασίνου αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία των περιβαλλοντικών βελτιώσεων θεσμοθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μείζονα προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμβολής του δημιουργούμενου πρασίνου στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις ευρύτερα επηρεαζόμενες περιοχές. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, έργων και δράσεων, μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν εντός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

3.1. Λεπτομερής μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών της βλάστησης και ένταξη στοιχείων των φυτοτεχνικών μελετών στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για κάθε επιμέρους έργο. Μέσω των φυτοτεχνικών μελετών θα πρέπει να προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η πυκνότητα εγκατάστασης δένδρων και θάμνων, το είδος του γρασιδιού, το πρόγραμμα άρδευσης κ.ά., με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι επόμενες κατευθύνσεις:

 

3.1.1. Μεγιστοποίηση της φυλλικής επιφάνειας. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επαύξησης της συμμετοχής του υψηλού πρασίνου στη συνολική επιφάνεια των εκτάσεων που φυτεύονται.

 

Στις θέσεις που δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση υψηλών δένδρων, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα εγκατάστασης θάμνων με πυκνό φύλλωμα, αντί της ποώδους ή χλοώδους βλάστησης. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η δημιουργία μιας κατηγορίας πρασίνου μεταξύ υψηλού και χαμηλού, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μικτό πράσινο. Η μεγιστοποίηση του ποσοστού του μικτού πρασίνου εις βάρος του χαμηλού θα πρέπει να ενταχθεί στις επιδιώξεις των φυτοτεχνικών μελετών.

 

3.1.2. Ελαχιστοποίηση αναγκών άρδευσης. Πέραν των μέτρων για την κατά το δυνατόν αξιοποίηση των ομβρίων και τον περιορισμό των απωλειών, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια σε επίπεδο επιλογής ειδών, ώστε οι ανάγκες άρδευσης να είναι περιορισμένες.

 

3.2. Συνεκτικότητα χώρων πρασίνου, ώστε οι πράσινες εκτάσεις να αποτελέσουν ένα κατά το δυνατόν ενιαίο και συνεκτικό δίκτυο. Συγχρόνως, είναι απαραίτητο να τεθούν ενιαίοι κανόνες και πρακτικές συντήρησης του πρασίνου, καθώς και να προλαμβάνονται φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων. Για τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να περιληφθούν λεπτομερείς προτάσεις στη ΜΠΕ των έργων που θα υλοποιηθούν εντός των ορίων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

 

4. Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του ρέματος Αγ. Θωμά από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τμήμα του που βρίσκεται εντός των ορίων μελέτης, παρουσιάζει σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά, ενώ σε συνδυασμό με τον όμορο, μεγάλης έκτασης, αδόμητο χώρο, αποτελεί σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει δυναμικό στοιχείο περιβαλλοντικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της περιοχής. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, να προταθούν όλα τα απαραίτητα έργα και δράσεις προς την κατεύθυνση της ανάδειξης αυτού του φυσικού πόρου και της πέριξ αυτού περιοχής. Επειδή τμήματα του ρέματος εμφανίζονται και στις γειτνιάζουσες περιοχές, να εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς η δυνατότητα αξιοποίησής του υπό ένα συνολικότερο πρίσμα.

 

5. Κατά το στάδιο σχεδιασμού, χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων που θα υλοποιηθούν εντός της περιοχής εφαρμογής της μελέτης, να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον, λόγω ρύπανσης ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου αλλά και ότι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσής του λόγω αστοχίας ή έκτακτων αναγκών και φαινομένων.

 

Πιο συγκεκριμένα να ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

5.1. Κατά τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποχέτευσης και απορροών ομβρίων υδάτων να λαμβάνονται υπόψη:

 

5.1.1. Η φυσική υδρολογία της περιοχής με κατά το δυνατόν παροχέτευση των ομβρίων στους υφιστάμενους αποδέκτες.

 

5.1.2. Η παροχετευτικότητα των τελευταίων.

 

5.2. Το ρέμα το οποίο διατρέχει τμήμα της περιοχής μελέτης να προστατευθεί και να διατηρηθεί στη φυσική του μορφή προστατευόμενο ως ζώνη υδατορέματος, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του ως οικοσύστημα για την ευρύτερη περιοχή.

 

6. Η ορθολογική αξιοποίηση και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού θα πρέπει να ενταχθεί στις προτεραιότητες της ωρίμανσης σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται τουλάχιστον:

 

6.1. Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων στην άρδευση του πρασίνου με πρόβλεψη στο στάδιο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απαραίτητων έργων και των βασικών τους χαρακτηριστικών (είδος, μέγεθος, τεχνικές λειτουργίας), εστιάζοντας στη συλλογή των ομβρίων υδάτων από θέσεις που δεν συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων και αποφεύγοντας την επανάχρηση ομβρίων από τις επιφάνειες των ανοικτών χώρων στάθμευσης.

 

6.2. Ελαχιστοποίηση απωλειών, αξιοποιώντας στα μεν συστήματα άρδευσης μεθόδους περιορισμού απωλειών λόγω εξάτμισης (π.χ. σταλακτοφόροι αγωγοί, επικάλυψη ορισμένων θέσεων με φυσικά υλικά που μειώνουν την εξάτμιση-ξήρανση του εδάφους κ.ά.), στα δε κτιριακά έργα υδραυλικά στοιχεία περιορισμού της άσκοπης κατανάλωσης και προγράμματα καθαριότητας με έμφαση στην αποτελεσματικότητα χρήσης νερού.

 

7. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα των επιμέρους έργων να αποτελέσει βασική απαίτηση κατά τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν επιλογές και μέτρα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

7.1. Μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, με βελτίωση μονώσεων, μείωση απωλειών στις εισόδους-εξόδους κ.ά.

 

7.2. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη λειτουργία των κτιρίων, όπως η ανταλλαγή θερμότητας με το έδαφος κ.ά.

 

7.3. Χρήση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, παράλληλα με ρύθμιση στα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού.

 

7.4. Αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων στα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (building management systems, BMS), ώστε να επιτυγχάνεται λεπτομερής έλεγχος και ρύθμιση των συνθηκών θερμοκρασίας-υγρασίας στο επίπεδο της μικρότερης χωρικής ενότητας του εσωτερικού των κτιρίων με τη λιγότερη κάθε φορά κατανάλωση ενέργειας.

 

8. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων εντός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, θα πρέπει:

 

8.1. Αναφορικά με τα απόβλητα αστικού τύπου, να υιοθετηθούν προβλέψεις για προώθηση δράσεων ελαχιστοποίησης της παραγωγής, καθώς και για διαχωρισμό στην πηγή και κατάλληλες μεθόδους χωριστής συλλογής και διάθεσης, ώστε να προωθείται στο μέγιστο εφικτό βαθμό η εκάστοτε εθνική και περιφερειακή στοχοθεσία.

 

8.2. Αναφορικά με τα απόβλητα από τις εργασίες πρασίνου, να υιοθετηθούν ειδικές διαδικασίες διαχείρισης για τη μεγιστοποίηση της επιτόπου αξιοποίησης.

 

9. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΤΜΑ θα πρέπει να προβλεφθεί έλεγχος της φωτορύπανσης που παρατηρείται λόγω των δυνατών προβολέων που χρησιμοποιούνται για τις διαφημιστικές πινακίδες ή άλλων δυνατών πηγών φωτός με τη μείωση του εξωτερικού υπερφωτισμού του ΤΜΑ και των άλλων κτιρίων που βρίσκονται δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και την ορθή τοποθέτηση των φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων.

 

Β. 1. Η παρακολούθηση των σημαντικότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, θα πραγματοποιείται ως εξής:

 

1.1. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων εντός των ορίων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου θα πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Στη διάρκεια του έτους μπορούν να συλλέγονται στοιχεία σε τακτικότερη βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.

 

1.2. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των εξελίξεων ως προς το περιβάλλον.

 

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να καταγράφονται οι ακόλουθοι δείκτες:

 

2.1. Δείκτες πληθυσμού. Αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται ή εργάζονται στα εμπορικά κτίρια εντός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, στο μέσο χρόνο παραμονής τους και στις εποχιακές διακυμάνσεις.

 

2.2. Δείκτες κυκλοφοριακής λειτουργίας, όπως βαθμός πληρότητας του χώρου στάθμευσης του ΤΜΑ, καταμέτρηση των φόρτων κρίσιμων οδών και των σταθμεύσεων πριν και μετά την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με ταυτόχρονη συσχέτιση με την πληρότητα του χώρου στάθμευσης του ΤΜΑ κ.ά. Στο εν λόγω θέμα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται πληροφορίες για τα έργα και τις δράσεις βελτίωσης της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής που υλοποιήθηκαν κατ' εφαρμογή του όρου της ενότητας Γ της παρούσας εισήγησης.

 

2.3. Δείκτες πρασίνου. Αναφέρονται στην έκταση του υλοποιηθέντος πρασίνου και στα ποσοστά υψηλού, μικτού και χαμηλού πρασίνου.

 

2.4. Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αναφέρονται στις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης και άλλων περιβαλλοντικών πρακτικών στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων (π.χ. ποσότητες απορριμμάτων συνολικά, ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά και ανά ρεύμα, ποσοστά διαλογής στην πηγή, και επιτόπου διαχείρισης πράσινων αποβλήτων κ.ά.), της διαχείρισης νερού (συνολική κατανάλωση νερού για ύδρευση, μεγέθη άρδευσης με ποσοστό συμμετοχής επαναξιοποιούμενων όμβριων υδάτων, κ.ά.), της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, καύσιμα, συνολικά και κατά κεφαλήν μεγέθη) σε σύγκριση με τυπικούς μέσους όρους.

 

3. Οι τιμές των δεικτών και άλλων μεγεθών της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες που ενδεχομένως να απαιτούνται. Η έκθεση αυτή να δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.