Προεδρικό διάταγμα 24/2/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι γενικοί όροι δόμησης στην ενιαία πολεοδομική ενότητα του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

 

α. επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων 122.170,64 m2, η οποία μετά την αφαίρεση της έκτασης του ρέματος ανέρχεται σε 108.091,28 m2

β. επιφάνεια ιδιωτικών χώρων 110.454,18 m2

γ. μέσος συντελεστής δόμησης 0.6

δ. μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 120.000 m2.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά Τομέα Ι, ΙΙ, III καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι, με επιφάνεια 43.710,85 m2

 

α. κοινόχρηστοι χώροι μετά την πολεοδόμηση τουλάχιστον 15% της επιφάνειας του Τομέα

β. μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 1,84

γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 60%

 

Β. Τομέας ΙΙ, με επιφάνεια 154.261,58 m2, στην οποία περιλαμβάνεται έκταση 22.579,19 m2 αποτελούσα τμήμα του ρέματος Αγίου Θωμά, η οποία δεν πολεοδομείται και παραμένει αδόμητη.

 

α. κοινόχρηστοι χώροι μετά την πολεοδόμηση τουλάχιστον 50% της έκτασης του Τομέα, μη συνυπολογιζομένης της έκτασης του ρέματος και της παραρεμάτιας ζώνης

β. μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 0,6

γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 26%

 

Γ. Τομέας III, με επιφάνεια 34.652,40 m2.

 

α. κοινόχρηστοι χώροι μετά την πολεοδόμηση τουλάχιστον 50% της έκτασης του Τομέα.

β. μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 1,08.

γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης επί του συνόλου των οικοδομήσιμων χώρων του Τομέα 25%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.