Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ενστάσεις κατά πράξεων του εργοδότη μέχρι και την ανάθεση της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενστάσεις κατά πράξεων του εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977, από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης για την ανάθεση της μελέτης, ασκούνται εντός προθεσμίας δέκα ημερών σύμφωνα με τη διάταξη αυτή από κάθε ενδιαφερόμενο Γραφείο Μελετών, με την κατάθεσή τους στην Υπηρεσία που ορίζεται από την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και με κοινοποίηση αυτών στη ΓΕΜ.

 

2. Οι ενστάσεις αυτές κατά της εγκριτικής απόφασης για την ανάθεση της μελέτης ασκούνται με κατάθεση στην Υπηρεσία που εγκρίνει την ανάθεση.

 

3. Για όλες τις ενστάσεις των προηγουμένων παραγράφων αποφαίνεται το αρμόδιο για την έγκριση της ανάθεσης της μελέτης όργανο του εργοδότη.

 

4. Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται στις μεν περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέχρι και την έκδοση απόφασης έγκρισης ανάθεσης της μελέτης ή μαζί μετά αυτή, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 2 μέχρι την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

 

5. Οι ενστάσεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 716/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.