Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα:

 

1) Τμήμα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ακινήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των κτημάτων, των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, καθώς και η κτηματογράφηση των προαναφερόμενων ακινήτων και η συγκρότηση αρχείου απαλλοτριωμένων κτημάτων.

 

2) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες των αγορών και απαλλοτριώσεων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς και για την προστασία των νεωτέρων μνημείων και των ιστορικών τόπων, και της καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος ή των αποζημιώσεων εξαιτίας της στέρησης χρήσης ακινήτων.

 

3) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.