Προεδρικό διάταγμα 15/6/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται εφόσον πρόκειται για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και είναι αντίθετες με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) και σε ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που προβλέπονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και εμπίπτουν στη Ζώνη Προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων.

 
3. Στην περιοχή Α δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους μέχρις ότου δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οροθεσία του ποταμού Κηφισού ως και των παραχειμάρρων και ρευμάτων αυτού. Η απαγόρευση αίρεται αυτομάτως κάθε φορά που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τμηματική οριοθεσία και για το αντίστοιχο τμήμα της περιοχής Α.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.