Προεδρικό διάταγμα 159/00

ΠΔ 159/2000: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 159/2000: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής, (ΦΕΚ 139/Α/2000), 12-06-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη απ' το διάταγμα δαπάνη.

 

3. Την με αριθμό 198/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες και διάρκεια λειτουργίας

Άρθρο 2: Οργάνωση Προϊσταμένης Αρχής

Άρθρο 3: Οργάνωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, Τμημάτων και Γραφείων - Αναπλήρωση

Άρθρο 5: Προδιαγραφές - Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 6: Στελέχωση υπηρεσίας

Άρθρο 7: Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων

Άρθρο 8: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για εκπονούμενες μελέτες και εκτελούμενα έργα

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-06-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.