Προεδρικό διάταγμα 151/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

1.1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 

1.2. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού

 

2.1. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

2.1.1. Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών

2.1.2. Τμήμα Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης

 

2.2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

2.2.1. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

2.2.2. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών και Λοιπών Καταστροφών

2.2.3. Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού

2.2.4. Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων

2.2.5. Τμήμα Τεκμηρίωσης Μελετών και Στατιστικής

 

2.3. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού Εκπαίδευσης και Εκδόσεων

2.3.1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

2.3.2. Τμήμα Εθελοντισμού Εκπαίδευσης

2.3.3. Τμήμα Εκδόσεων

 

2.4. Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης

2.4.1. Τμήμα Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού

2.4.2. Τμήμα Διοικητικού

2.4.3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

2.4.4. Τμήμα Γραμματείας.

2.4.5. Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης 112

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ι)δ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

pd.151.04

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 125 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.