Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 του νόμου 1561/1985, άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1622/1986)

 

Το συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το νόμο 1561/1985 καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται καθόσον αφορά την έγκριση του ενιαίου προγράμματος, από το νομαρχιακό συμβούλιο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, καθόσον δε αφορά τις λοιπές Αρμοδιότητες από την Εκτελεστική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.