Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Κατανομή οργανικών θέσεων κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 8 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Ειδικότητα Οικονομικού 1 θέση

 

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Ειδικότητα Γραμματέων 6 θέσεις

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών 1 θέση

 

2. Με την αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις ανωτέρω θέσεις, αυτές κενούμενες μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.