Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε εκατόν μία (101) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού 36 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών 3 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών 2 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών 17 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος 3 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 7 θέσεις

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 5 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 4 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1 θέση

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων 11 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών 2 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ 3 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός 3 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών 1 θέση

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού 3 θέσεις

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.