Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Κατάργηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), όπως ισχύει μέχρι την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα και αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) όπως ισχύει, παραμένουν σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.