Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου έχει ως ακολούθως:

 

Α.α. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων περιλαμβάνει 9 θέσεις.

 

β. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός-Οικονομικός περιλαμβάνει 20 θέσεις.

 

γ. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

δ. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει 1 θέση.

 

ε. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Β. Η ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός-Λογιστικός περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Γ.α. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) θέσεις.

 

β. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός περιλαμβάνει 6 θέσεις.

 

γ. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

δ. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρων περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Δ. Η ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει 11 θέσεις.

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρων, καθώς και της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, στον οποίο και προσμετράται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.