Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Κατανομή Οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:

 

Α.α. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός-Οικονομικός περιλαμβάνει 243 θέσεις.

 

β. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

γ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών-Διερμηνέων περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

δ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει 25 θέσεις.

 

ε. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος περιλαμβάνει 1 θέση.

 

στ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει 14 θέσεις.

 

ζ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει 25 θέσεις.

 

η. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

θ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Β.α. Ο κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός-Λογιστικός περιλαμβάνει 23 θέσεις.

 

β. Ο κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

γ. Ο κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει 8 θέσεις.

 

Γ.α. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει 122 θέσεις.

 

β. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

γ. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει 30 θέσεις.

 

δ. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Δ. Ο κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει 23 θέσεις.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.