Προεδρικό διάταγμα 13/9/90d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχεία I.

 

1. Η περιοχή αυτή η οποία εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας χαρακτηρίζεται ως περιοχή β' κατοικίας.

 

2. Στην ως άνω περιοχή επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από τη χρήση της παραγράφου 10 του παραπάνω άρθρου (επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης).

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων, 120 m2

 

β. Υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση κτίσματος από τη γραμμή αιγιαλού, 30 m.

 

γ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι αυτοί των διατάξεων των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχές με στοιχείο II.

 

1. Οι περιοχές αυτές οι οποίες χρήζουν προστασίας, περιλαμβάνουν εκτάσεις σε απόσταση 20 m από τις όχθες των ρεμάτων και ποταμών, εκτάσεις σε απόσταση 50 m από τις όχθες λιμνών, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις στο Δέλτα του Πηνειού Ποταμού.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται μόνο υποτυπώδεις εγκαταστάσεις διημέρευσης (υπαίθρια καθιστικά, βρύσες, χώροι υγιεινής κ.λ.π.) για τους επισκέπτες του υγροβιότοπου του Δέλτα του Πηνειού και ιχθυοτροφεία.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων πλην των αναγκαίων χώρων υγιεινής.

 

5. α. Οι δασικές εκτάσεις του βρίσκονται μέσα στα όρια των περιοχών αυτών υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών.

 

β. Ο χώρος των λειψάνων του βυζαντινού φρουρίου που βρίσκεται στη θέση Παλαιόκαστρο προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους.

 

Γ. Περιοχές με στοιχείο III.

 

1. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από εκτάσεις γεωργικής γης με πολύ αραιή δόμηση.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας
γεωργικών αποθηκών
φρεάτων και αντλιοστασίων
κτιρίων κοινής ωφέλειας
κοινωφελών εγκαταστάσεων
πρατηρίων βενζίνης.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0.05.

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 100 m2

γ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι αυτοί των διατάξεων των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

5. Η περιοχή έκτασης 80 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Καλορίζια και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την 4091/1983 απόφαση Νομάρχη Λάρισας, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών.

 

Δ. Γενικές διατάξεις.

 

1. Ο καθορισμός των χώρων ανέγερσης κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 13) του νόμου 1512/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.