Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών χειριστή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από [ΒΔ] 07-06-1946 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1946) ή το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 22/1976 (ΦΕΚ 6/Α/1976) ή το προεδρικό διάταγμα 31/1990 αντικαθίστανται, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευσή του με επόμενη ημερομηνία θεώρησης στις 31-12-2020. Μηχανικοί του άρθρου 1 του νόμου 6422/1934, που κατά την έκδοση του παρόντος χειρίζονται ή έχουν χειριστεί αποδεδειγμένα μηχανήματα έργου οφείλουν εντός 1 έτους, από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με άδεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 παράγραφος 3.

 

2. Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με την αντιστοίχηση που καθορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του νόμου 3982/2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.