Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 196 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

Εκπαιδευτική Βαθμίδα - Ειδικότητα

Σύνολο ΙΔΑΧ

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

10

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

18

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

11

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

46

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

10

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων - Γεωπόνων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

4

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

86

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

1

Σύνολο

196

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο μείωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού - Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, Περιβάλλοντος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού - Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Γεωπόνων κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ, Διοικητικών - Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, Οδηγών κατηγορίας ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ κατηγορίας ΔΕ του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.