Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τρεις (703) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

 

Κατηγορία - Κλάδος

Σύνολο

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

86

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

105

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

248

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

50

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

9

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων

18

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

7

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

45

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπόνων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

109

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

12

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικό Καθαριότητας

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

2

Σύνολο

703

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.