Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απαγορεύεται πάσα ριζική επισκευή, μεταρρύθμισις και συμπλήρωσις οικοδομών ή τμημάτων αυτών αντικειμένων εις τους περιορισμούς υγιεινής και ασφαλείας κ.λ.π. της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και ιδίως τους προβλεπόμενους υπό των εδαφίων 1, 2, 4, 5, 10. Η απαγόρευσις αυτή ισχύει μόνον ως προς τα αντιβαίνοντα προς τους άνω περιορισμούς μέρη των οικοδομών και μόνον εφ' όσον έτερες ειδικές διατάξεις (άρθρα 43 και 45) του παρόντος δεν ορίζουν άλλως, παύει δε ισχύουσα όταν η επισκευή κ.λ.π. σκοπεί την προσαρμογή του κτιρίου προς τους περιορισμούς τούτους.

 

Εξαιρετικώς επιτρέπονται εις τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια οι δια λόγους υγιεινής και χρησιμοποιήσεως κρινόμενες αναγκαίες συνήθεις επουσιώδεις επισκευές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.