Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύναται να επιβάλλεται η εις ορισμένα τμήματα εντός ή εκτός του σχεδίου της πόλεως (βιομηχανικά τμήματα) ανέγερσις των κτιρίων των αναγκαιούντων δια τις εν γένει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες:

 

α) οσάκις οι εγκαταστάσεις αυτές συνοδά στις περί τούτων σχετικές ειδικές διατάξεις υγιεινής, ασφαλείας κ.λ.π. δεν δύνανται να ευρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων μερών, και

β) οσάκις η εις ορισμένες θέσεις συγκέντρωσις αυτών θεωρείται αναγκαία ως εκ της δια του σχεδίου διαρρυθμίσεως της οργανικής της πόλεως διατάξεως και του καθορισμού εκάστης αυτής θέσεως δι' ορισμένους κοινωνικούς σκοπούς.

 

Η αλλαγή της θέσεως της εγκαταστάσεως κατά την πρώτην των ανωτέρω περιπτώσεων ουδέν δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητος. Κατά την δευτέρα περίπτωσιν δύναται να ορισθεί η πληρωμή αποζημιώσεως, ης το είδος, ο τρόπος υπολογισμού και οι υπόχρεοι προς καταβολή κανονισθήσονται δια βασιλικού διατάγματος, που θα εκδοθεί με πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.