Νόμος 880/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 προστίθενται τα ακόλουθα δύο εδάφια:

 

{Επιτρέπεται ομοίως παρέκκλισις ως προς το ύψος και εις πάσαν περίπτωσιν ειδικών κτιρίων κατά την έννοια του άρθρου 8 του παρόντος. Όπου εις την παρούσα παράγραφο επιτρέπεται αύξησις ύψους νοείται και η αύξησις του αριθμού των ορόφων.}

 

2. Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου 102 καταργείται, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αριθμούνται εις 3, 4, 5 και 6 αντιστοίχως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.