Νόμος 726/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αποστάσεις Αρτοποιείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα εφεξής ιδρυόμενα αρτοποιεία δεν δύνανται να κείνται εις αποστάσεις, εξ υφισταμένων αρτοποιείων ή τελούντων υπό ίδρυση τοιούτων, μικροτέρας:

 

α) Των 250 m προκειμένου περί τομέων υψών εκάστου Δήμου ή Κοινότητας εις τους οποίους επιτρέπονται οικοδομές από ενός μέχρι τριών ορόφων συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου.

 

β) Των 200 m προκειμένου περί τομέων υψών εκάστου Δήμου ή Κοινότητας εις τους οποίους επιτρέπονται οικοδομές από τεσσάρων έως έξι ορόφων συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου.

 

γ) Των 150 m προκειμένου περί τομέων υψών εκάστου Δήμου ή Κοινότητας εις τους οποίους επιτρέπονται οικοδομές από επτά ορόφων και άνω συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου.

 

Η απόστασις υπολογίζεται δια της συντομότερης βατής οδού από της εισόδου των υφισταμένων αρτοποιείων μέχρι της εισόδου του νέου αρτοποιείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.