Νόμος 726/77 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ποινικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πας εκμεταλλευόμενος αρτοποιείον, κουλουροποιείο ή πρατήριον άρτου άνευ αδείας, ως και πας παραβαίνων τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων αποφάσεων, διώκεται και τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 
2. Εις τις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου και ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης, δι' αποφάσεως του αρμοδίου κατά νόμο Νομάρχη, που εκτελείται υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω λειτουργία της επιχειρήσεως, προσωρινώς ή και οριστικώς.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.