Νόμος 716/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατηγορίες μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες, ανάλογα με τα κύριο αντικείμενό τους, διακρίνονται σε κατηγορίες, που καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού με τη γνώμη της ΓΕΜ.

 

2. Επιτρέπεται, κατά την κρίση του εργοδότη, η μελέτη να κατατάσσεται σε μεγαλύτερη κατηγορία μελετών, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από τη φύση του αντικείμενου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.