Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται αντιστοίχως προκειμένου και περί των Ναυπηγών εις τα κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των σχετικών εκτελεστικών Διαταγμάτων εκδοθησομένων με πρόταση των Υπουργών Συγκοινωνίας και Ναυτικών:

 

α) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις συγκροτήματος μηχανημάτων και εργαλείων μετά των συναφών διασκευών, ειδικό σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτηση Ναυπηγείων και Εργοστασίων ναυπηγικών - μηχανολογικών εργασιών.

 

β) Πάσα εγκατάστασις ή σημαντική διαρρύθμισις των προωστηρίων και των κυριοτέρων βοηθητικών μηχανημάτων επί πλοίων.

 

γ) Πάσα ναυπήγηση μηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 30 τόννων και ιστιοφόρων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 200 τόννων, ως επίσης και πλωτών μηχανημάτων, ήτοι βυθοκόρων, πλωτών γερανών ανελκυστικής ικανότητος ανωτέρας των 10 τόννων και λοιπών.

 

δ) Πάσα μετασκευή πλοίου, επηρεάζουσα τα κύρια αυτού χαρακτηριστικά, ως και πάσα επισκευή αξίας ανωτέρας του ενός δέκατου της κατά τον χρόνον της επισκευής αξίας του επισκευαζόμενου πλοίου.

 

ε) Πάσα μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική προς τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.