Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν τη έννοια των εγκαταστάσεων τούτων περιλαμβάνεται:

 

1. Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις μηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών ειδικό σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας.

 

2. Πάσα εγκατάστασις μηχανημάτων εν γένει μετά των συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται μέσω μηχανικού χαρακτήρος οιασδήποτε φύσεως.

 

3. Πάσα εγκατάστασις ατμολεβήτων, ατμοδοχείων και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων καμίνων ή κλιβάνων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών.

 

4. Πάσα εγκατάστασις, σκοπόν έχουσα την παραγωγή, εναποθήκευση και διανομή υγρών ή αερίων καυσίμων, προς φωτισμών, θέρμανση ή κίνηση, μετά των συναφών διασκευών.

 

5. Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και διανομής θερμού ύδατος ή ατμού προς θέρμανση, ως και πάσα εγκατάστασις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος.

 

6. Πάσα μηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανών, παν φορητό μηχάνημα ή φορητό μηχανικόν συγκρότημα, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και των Γεωργικών μηχανημάτων, ως και

 

7. Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, διανομής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίαν χρήσιν είτε προς χρήσιν τρίτων, μετά πάντων ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτές μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων, ως και πάσα εγκατάστασις σχέση έχουσα με τον ηλεκτρισμό, π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις, κ.λ.π.

 

8. Πάσα μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική προς τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες.

 

Οι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικές και ουχί περιοριστικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.