Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συμπληρώσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως χημικών εγκαταστάσεων, απαιτείται πλην της μελέτης του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη παρά διπλωματούχου χημικού Μηχανικού, εκτός εάν πρόκειται περί απλών χημικών εγκαταστάσεων, τις οποίες δικαιούνται να εκτελέσουν και οι στο άρθρο 1 του παρόντος αναφερόμενοι Μηχανικοί.

 

Ο χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται δια διαταγμάτων εκδοθησομένων υπό των Υπουργών της Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας, μετά σύμφωνον γνώμη των αρμοδίων συμβουλίων των Υπουργείων τούτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.