Νόμος 4691/20 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Εξουσιοδοτική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2) Το Συμβούλιο συγκροτείται από την πολιτική ηγεσία και τους Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των αυτοτελών υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, τους προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Υπουργός και καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού ή ο οριζόμενος αναπληρωτής του.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπου απαιτείται του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται εξειδικευμένα ή και συμπληρωματικά μέτρα πρόληψης, επιτήρησης και ελέγχου σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός αρμόδιων αρχών και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 έτος, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.