Νόμος 2971/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θαλάσσια Ζώνη λιμένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνει τις λεκάνες λιμένων (συνεχόμενες με τον αιγιαλό ή τυχόν κατασκευασμένα κρηπιδώματα, μώλους, προβλήτες) και έκταση θάλασσας μέχρι απόσταση 500 m από τις ακτές της χερσαίας ζώνης. Η έκταση αυτή περιορίζεται και από τις δύο πλευρές από νοητό τόξο κύκλου, με κέντρο το άκρο της χερσαίας ζώνης και ακτίνα 500 m και περικλείει τη θαλάσσια έκταση από σημείο του αιγιαλού, που κείται σε απόσταση 500 m από το άκρο της χερσαίας ζώνης μέχρι να συναντήσει την ανωτέρω γραμμή σε απόσταση 500 m από τις ακτές της χερσαίας ζώνης.

 

2. Αν τα νερά της θαλάσσιας ζώνης είναι αβαθή, η Θαλάσσια Ζώνη λιμένα δύναται να επεκταθεί και πέρα από τη γραμμή των 500 m μέχρι να συναντήσει την ισοβαθή γραμμή των 30 m.

 

3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 4504/2017,η θαλάσσια ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 m γύρω από το κέντρο του ναύδετου. Η επέκταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.