Νόμος 4674/20 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.