Νόμος 4674/20 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 45 του νόμου 4604/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 45: Δικαίωμα προσφυγής

 

Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται με εντολή εξουσιοδότησης, χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955). Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους 100 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.