Νόμος 4664/20

Ν4664/2020: Κύρωση της από 24-12-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων (ΦΕΚ 212/Α/2019) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4664/2020: Κύρωση της από 24-12-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων (ΦΕΚ 212/Α/2019) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 32/Α/2020), 14-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1

 

Μέρος Β

 

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4370/2016

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 6: Παράταση διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Άρθρο 7: Τροποποίηση για εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους άνω των ορίων

Άρθρο 8: Διατάξεις για ειδικά ζητήματα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Άρθρο 9: Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), όπως ισχύει

Άρθρο 10: Τροποποίηση του Παραρτήματος III του νόμου 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ 248/Α/2000), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Άρθρο 11: Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019)

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019)

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019)

Άρθρο 15: Τροποποίηση του εικοστού τέταρτου άρθρου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)

Άρθρο 17: Τροποποίηση του νόμου 4622/2019

Άρθρο 18: Τροποποίηση του νόμου 4637/2019

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4547/2018

Άρθρο 20: Τροποποίηση του νόμου 4399/2016

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων ΛΑΡΚΟ

Άρθρο 22: Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.