Νόμος 4637/19

Ν4637/2019: Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4637/2019: Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 180/Α/2019), 18-11-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 

Κεφάλαιο Πρώτο: Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις στα άρθρα 57, 80, 94, 99, 104A και 110Α του Ποινικού Κώδικα

 

Ειδικό Μέρος

 

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις στο άρθρο 137Α του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις στα άρθρα 142, 142Α, 159, 159Α, 168, 169Α, 173, 187, 187Α, 187Β, 213, 235, 236 και 237 και νέο άρθρο 237Β του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις στα άρθρα 272, 290, 290Α και 291, 308 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις στο άρθρο 374 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις στο άρθρο 465 του Ποινικού Κώδικα και μεταβατική διάταξη

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4620/2019

Άρθρο 8: Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4620/2019

Άρθρο 9: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ειδική διάταξη

 

Άρθρο 10: Διατάραξη ησυχίας

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις στα άρθρα 79, 336, 405, 463 του Ποινικού Κώδικα και στο νόμο 4251/2014

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις στα άρθρα 14, 36, 210, 246, 248, 250, 485, 486 και 511 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 14: Χρήση αποδεικτικού μέσου στα οικονομικά εγκλήματα

Άρθρο 15: Μεταβατική Διάταξη

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 16

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-11-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.