Νόμος 4635/19 - Άρθρο 237

Άρθρο 237: Ενδιάμεσοι φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) μετά την περίπτωση στ' προστίθεται περίπτωση ζ', η οποία έχει ως εξής:

 

{ζ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να αναλαμβάνει καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα οποία υλοποιείται μέρος της στρατηγικής του τομέα Υγείας. Η απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του προηγούμενου εδαφίου στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση της στρατηγικής του οικείου τομέα ή μέρους αυτής, εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.