Νόμος 4635/19 - Άρθρο 236

Άρθρο 236: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιριών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από ποσά επιστροφής (rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) (clawback) των ετών 2012 έως και 2018, όπως έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από τις ως άνω διατάξεις συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής τους σε έως 120 δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθορίζονται ο αριθμός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παύει αυτόματα η ισχύς της ως άνω ρύθμισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.