Νόμος 4605/19 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Συμπλήρωση του άρθρου 10 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 10 του νόμου 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α) Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δύνανται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας να προβλέπουν ειδικές ικανότητες ή προσόντα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση ή τη γλωσσομάθεια των υποψηφίων, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας ή άλλης σαφώς αιτιολογημένης ανάγκης.

 

Για τον ίδιο λόγο, στον ανωτέρω Κανονισμό δύναται να ρυθμίζονται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, θέματα που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής, με παράλληλη δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ημερών ανάπαυσης.

 

β) Για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α/2018).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.