Νόμος 4599/19 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 66 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε αυτό παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 ως εξής:

 

{2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζονται τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης κάθε είδους εσόδου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ιδίως των εσόδων που προέρχονται από τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων και από τα Τέλη Χρήσης Αεροδρομίων, καθώς και του επιμερισμού των εσόδων μεταξύ των φορέων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση ειδικών λογαριασμών που συνιστώνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των εσόδων από διαφορετικές πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ο αριθμός των διακριτών ειδικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, η πηγή εσόδων κάθε λογαριασμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης των εσόδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, της κίνησης των ειδικών λογαριασμών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση, την κατανομή και την απόδοση των παραπάνω εσόδων για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσωπικού, επένδυσης, λειτουργίας και κάθε είδους προμηθειών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατανέμονται και αποδίδονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς χρήση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας: α)α) εντός των Αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χωρίς την καταβολή μισθώματος για την Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, β)β) εκ των μισθωμένων για χρήση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας χώρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος και γ)γ) εκ των μισθωμένων από το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εγκαταστάσεων, με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων του κλάδου Πληροφοριών Πτήσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.