Νόμος 4585/18 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/2017) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εάν ένας πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 της 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/2017) απόφασης, επιβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4551/2018, μετά τις λέξεις Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη - ΜΑΝ προστίθενται οι λέξεις ή Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης - ΜΑΝ Επιχείρησης).

 

3. Στο άρθρο 8 του νόμου 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους για καύσιμα διακόπτεται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αν από τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

4. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 10 του νόμου 4551/2018 αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιανουάριο του 2019. Η πιλοτική εφαρμογή διαρκεί έως 6 μήνες και αφορά τα νησιά Αγαθονήσι, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται:

 

α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά,

β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3 και η διαδικασία επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παράγραφος 4,

ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 4551/2018 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.