Νόμος 4582/18 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) το άρθρο 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001),

 

β) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003),

 

γ) το άρθρο 3 και η παράγραφος 1)α του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013),

 

δ) η 27217/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού (ΦΕΚ 3077/Β/2013),

 

ε) το άρθρο 27 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014),

 

στ) η παράγραφος 24 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/2018),

 

ζ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.