Νόμος 4563/18

Ν4563/2018: Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν4563/2018: Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 169/Α/2018), 20-09-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την τηλεοπτική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

 

Άρθρο 1: Σκοπός, γενικές αρχές και αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Δικαιούχοι

Άρθρο 5: Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες

Άρθρο 6: Επιχορήγηση δικαιούχου

Άρθρο 7: Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

Άρθρο 8: Προθεσμίες

Άρθρο 9: Τρόποι υλοποίησης του έργου

Άρθρο 10: Εντασσόμενες δράσεις

 

Κεφάλαιο B: Ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών θεμάτων

 

Άρθρο 11: Προσθήκες στο νόμο 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017)

Άρθρο 12: Προσθήκες στο νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

Άρθρο 13: Προσθήκες στους νόμους 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) και 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017)

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-09-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.